ընդունակ

ընդունակ

Dasnabedian 1995: 434

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 2,10 2,14 5,18 5,33 Colophon 1,1
réceptacle

freq: 5


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԸՆԴՈՒՆԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 0773 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c ա. δέκτωρ, δέκτριος susceptor Ընդունօղ. ... *Փրկիչ ընդունակ մեղաւորաց. Շար.: *Զի ընդունակ լինիցիմ օտարաց անցաւորաց. Վրք. հց. ՟Ի՟Ա: *Ընդունա՛կ լեր աղօթից եւ մաղթանաց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՄԵՆԱԿԻՐ — ( ) NBH 1 0062 Chronological Sequence: 10c, 14c ա. Կրօղ յինքեան զամենայն, որպէս ընդունարան. *Առ տապանն (Նոյի) ամենակիր. Նար. մծբ.: Բարձօղ կամ կրօղ ʼի բռին զամենայն. ամենակալ. ամենախնամ. *Ձեռն ամենակիր. Վրդն. լս.: Կրից մարմնոյ եւ չարչարանաց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՄԷՆԸՆԿԱԼ — ( ) NBH 1 0070 Chronological Sequence: Unknown date, 6c ա. πανδεχής omnicapax Որ յինքն ընդունի զամենայն. ընդունարան կամ ընդունակ ամենայնի. *Ամէնընկա՛լ է (միտք մեր), եւ նմանեցաւ մոմոյ՝ զամենայն գաղափարս եւ տիպս զգեղեցիկս եւ զամօթալիս ընդունելով.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԸՆԴՈՒՆԱԿ — ( ) NBH 1 0148 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 12c ա. ἅδεκτος, ἁμέτοχος incapax, expers Որ չէ՛ ընդունակ. անկցորդ. անբաժ. անտեղի տալի. տեղիք չտուօղ, անյարմար. ... *Հրեշտակք անկցորդք են եւ անընդունակ ամենայն ախտի. Փիլ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԻԾԱՊԱՐՏ — (ի, ից.) NBH 1 0154 Chronological Sequence: 10c ա. Պարտաւոր անիծից. պատճառ եւ ընդունակ անիծից. *Վշտացելոյ անիծապարտ մօրն՝ սփոփիչ քաւութեան. Նար. կուս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԿԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0172 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 11c, 12c գ. ԱՆԿԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆ ԱՆԿԱՐՈՒԹԻՒՆ Անկարողն գոլ. անզօրն լինել. տկարութիւն. չկարելն. ἁδυναμία, οὑκ ἱσχεῖν impotentia, non posse չկրնալն, չատիկելն. ... *Ոչ բնութեանն անկարողութիւն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՀԵՏԵՒԵԼԻ — ( ) NBH 1 0186 Chronological Sequence: 11c, 13c ա. ԱՆՀԵՏԵՒԵԼԻ ԱՆՀԵՏԵՒՈՂ Որ ինչ ոչ հետեւի իմիք ըստ բնութեան, ըստ ոճոյ տրամաբանից. բացասական, եւ ոչ դրական ինչ. *Վասն ստոյգ առնելոյ զվարդապետութիւն բայի՝ ʼի հետեւողաց եւ յանհետեւողաց զնա բացատրէ: Վասն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՍՊՆՋԱԿԱՆ — (ի, աց, կամ ից.) NBH 1 0316 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 8c, 11c, 12c, 13c ա. ξένος իբր πρόξενος, ξενοδόχος hospes իբր hospitio excipiens Հիւրընկալ. օտարընկալ. վանատուր. (ի պրս. սիփէնջ, որ է հիւր. որպէս եւ իսփէնջ. է… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՍՏՈՒԱԾԻՄԱՍՏ — (ի, ից.) NBH 1 0332 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 12c ա. θεόσοφος divina sapiens Ընդունակ աստուածային իմաստութեան. խելամուտ աստուածայնոց. *Աստուածիմաստ անձն. Լմբ. սղ.: *Ամենայն աստուածիմաստքն, եւ ծածուկ խորհրդոցն մարգարէք (այսինքն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՐԴԱՐԸՆԿԱԼ — ( ) NBH 1 0348 Chronological Sequence: 7c ա. Ընդունակ արդարութեան, կամ ընդունելի արդարութեամբ. բարի. բարեսէր. աստուածահաճոյ. *Արդարընկալ կամք. Թէոդոր. մայրագ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱՂԿԱԿՑԻՄ — (եցայ.) NBH 1 428 Chronological Sequence: 12c ձ. Բաղկակից լինել. կցորդիլ. զուգիլ. զուգընթանալ. *Մարմնոյս աչս, եւ լոյս արեգական յորժամ ընդ միմեանս բաղկակցին, ապա զմեզ զգալի լուսոյս ընդունակ առնեն: Երկուցս պա՛րտ է բաղկակցել. Լմբ. սղ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.